Tanıtım

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

Genel Tanıtımı

Programın amacı, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Değişen günümüz koşularında, müşteri odaklı hizmet politikalarının yaygınlaşması, Çağrı Merkezi Hizmetleri sektörünün ön plana çıkmasına yol açmaktadır. Değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, etkili konuşma becerisi olan ve diksiyonu düzgün nitelikli işgücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön lisans Programı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Hizmetleri Bölümü kapsamında açılan dört yarıyıllık bir programdır. Program, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Büro Yönetimi ve Yönetici Hizmetleri bölümü altında açılmıştır.
Giriş Koşulları ve Bölüm Kapasitesi
Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Çağrı Merkezi Hizmetleri ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. Temel Yetenek Sınavı (TYT) ile giriş yapılmaktadır. 
Dikey Geçiş İmkânları
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler dikey geçiş sınavına girerek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygun görülen lisans programına yerleştirilmeleri halinde lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim İletişim Sanatları İletişim Bilimleri İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme İşletme Bilgi Yönetimi Lojistik Yönetimi Medya ve İletişim Medya ve İletişim Sistemleri Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Yeni Medya Yönetim Bilişim Sistemleri
İstihdam Olanakları
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir. Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimini sağlamak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) notu şartlı başarılı nottur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günlük zorunlu öğrenci stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.