Yönetim

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 
Bölüm Başkanı                  ----- Öğr. Gör Doğan Gürdal

Bölüm Başkan Yardımcısı ----- Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ